fbpx

Pilates Eğitmenlik Sertifikası

PilateSystem Eğitim Programı

BodySystem 2012 yılında kurulmuştur. Ankara, İzmir ve İstanbul’da sadece eğitim amacıyla kurulmuş üç ayrı Eğitim Stüdyosu mevcuttur. Bünyesinde, alanında uzman toplam 23 Master Eğitmen barındıran ve 10 büyük şehirde sistematik olarak eğitim programı düzenleyen, tek ulusal organizasyondur. Diğer taraftan, kendi fabrikasında BodySystem markası ile Pilates aletleri üreten ulusal bir işletmedir.

BodySystem Eğitim Programı; Pilates, Personel Training, Step&Aerobik alanında eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. BodySystem şemsiyesi altında bulunan PilateSystem, PMA (Pilates Method Alliance) standartlarında, Pilates Antrenörlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmış Orijinal bir programdır. Program, geliştirme aşamasında Joseph Pilates’in “Return to Life Through Controloji (1945) ve Health Studios (1934) adlı kitaplarından yararlanılmıştır. Ayrıca; PMA standartları ve konu içeriği takip edilmiştir. Program düzeyleri PMA sınıflamasına ve ülkemiz spor eğitimi sistemine paralel olup odağında Klasik (Orijinal) Pilates vardır.

Eğitim programı, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr.Serdar Gürbüz tarafından geliştirilmiştir. Eğitimin özel bilgi gerektiren bölümlerinde; Kadın Doğum Uzmanı Dr.Cüneyt Özcan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.Tuğçe Kalaycıoğlu görev almaktadır.

PilateSystem eğitim programı, gereksiz ve kullanılmayacak bilgilerden arındırılmıştır. İnsan Anatomisi üç bölüm şeklinde ve hareketler ile ilişkilendirilerek görsel ögeler yardımıyla aktarılır. Program gereksiz ve kullanılmayacak bilgiler ile tedavi amaçlı uygulamalar içermez ve fizyoterapi alanından uzak durur.

Kursiyerler, hareketleri en üst düzeyde fiili olarak gösterilecek kadar öğrendiği gibi, her yaş ve performans düzeyindeki sağlıklı kişilerle çalışma kabiliyeti kazanmaktadır. PilateSystem eğitim programının her aşamasında kursiyerlere gerçek anlamda koçluk yapılmakta ve öğretme becerisi üzerinde durulmaktadır.
PilateSystem Eğitim Programı başarılı antrenörlük üzerine kurulmuş, sporun genel prensiplerini önceleyen, hareket odaklı bir programdır. Eğitimin her aşaması dakika dakika planlanmış, benzersiz bir ders planı içeriğine sahiptir. Eğitim kademeleri içerik olarak “Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey ve İleri Düzey” hareket ve öğretmenlik becerisini kapsar. Her kademe, Mat ve Pilates Ekipmanları olmak üzere iki bölümden oluşur. Cadillac, Chair & Barrel eğitimleri workshop olarak verilir.

Eğitim İçerikleri

PilateSystem Eğitim programı genel olarak aşağıda görülmektedir.
Program adı
Gün
Saat
Sınav
Mat&Cadillac1 3 24 Eğitim içi 4 Quiz
Mat 2-3 3 24 Eğitim içi 4 Quiz
Reformer 1 3 24 Eğitim içi 3 Quiz
Reformer 2 3 24 Eğitim içi 4 Quiz
Reformer 3 3 24 Eğitim içi 3 Quiz
Reformer 4 3 24 Eğitim içi 3 Quiz
Chair&Barrel WorkShop 1 8 Sınavsız
Cadillac&Trapez WorkShop 1 8 Sınavsız
Hamilelikte Egzersiz&Pilates 1 8 Sınavsız / Ödev
Master Eğitmen Programı 15 120 Muhtelif
Genel olarak eğitim içerikleri şöyledir:

Temel Mat & Cadillac Level 1

Başlangıç düzeyi Orijinal Mat Pilates hareket sırasını içerir. Ayrıca, temel Mat hareketleri ile birlikte Temel Cadillac eğitimi de verilir. Tüm hareketlerin öğretim basamakları, yardım teknikleri ile özel durumlar için modifikasyonlar ele alınır. Temel kavramlar ile Powerhouse anatomisi öğretilir. Basit ağırlıklar ve Pilates Circle içeriğe dahil edilmiştir. Genel duruş bozuklukları ve bunlarla baş etme yolları öğretilir. Başlangıç düzeyi Cadillac ile Mat hareketleri birleştirilir. Konforlu ve güvenli bir Pilates başlangıcı yapma yolları öğretilir.

Orta ve İleri Düzey Mat

Başlangıç hareketlerine eklenen ve hareket sırasını zorlaştıran Orta ve ileri düzey Orijinal Pilates hareket sırasını içerir. Ayrıca, Gym-Ball, Mini-Ball, Lastik Bant kullanımı da program içeriğine dahil edilmiştir. Tüm hareketlerin öğretim basamakları, yardım teknikleri ile özel durumlar karşısında modifikasyonları ele alınır. Omuz kuşağı ve Alt Ekstrimite anatomisi ile temel duruş bozuklukları kuramsal eğitimin ana iskeletini oluşturmaktadır. Kursiyerler, hareketleri en üst düzeyde gösterebilir ve aynı zamanda orta ve ileri düzey Öğretmenlik becerisi kazanırlar. Kursiyerler, bu kazanımlar ile her yaş ve performans düzeyindeki sağlıklı kişileri çalıştırma becerisi gösterip, bireysel eğitim programları geliştirebilirler.

Reformer 1

Başlangıç düzeyi Reformer hareketlerinin öğrenilmesi ve öğretilmesi etkinliklerini kapsar. Alet kullanım prensipleri, güvenli alet kullanımı ve başlangıç düzeyi yardım teknikleri öğretilir. Temel hareketlerin varyasyonları öğretilir. Powerhouse anatomisi ile merkezin postür üzerine etkisi incelenir. Powerhouse kaynaklı temel duruş bozuklukları ve örnek ders programları çıkarılır. Kursiyerler hareketleri mükemmel düzeyde yapmakla kalmaz aynı zamanda iyi düzeyde öğretebilir. Eğitimin her aşamasında gerçek anlamda koçluk yapılır ve uluslararası standartlarda temel antrenörlük nosyonu kazandırılır.

Reformer 2

Orta düzey Reformer hareketlerinin öğrenilmesi ve öğretilmesi etkinliklerini kapsar. Omuz kuşağı ve boyun anatomisi bir önceki eğitim içeriği olan merkezin anatomisi ile birleştirilir. Temel postüral sapmalara orta düzey hareketler ile çözüm yolları aranır. Bu bölümün en önemli özelliği; aletler ile grup çalışması becerisinin geliştirilmesidir. Böylece kursiyerler, etkili bireysel çalışma yolları ile bireyleri gruplayıp çalışma yöntemlerini de tecrübe ederler. Hareket dağarcığı modifikasyonlar ve varyasyonlar ile oldukça genişler. Kursiyerler kişiye özel etkili programlar yapacak ve postüral sorunlara çözümler üretecek kadar çok hareket öğrenirler.
Pilates Eğitmenlik Sertifikası

Reformer 3

İleri düzey hareketlerin öğrenilmesi ve öğretilmesi ile kişiye özel program yapabilme becerisinin geliştirilmesini kapsar. Öğretmenlik eğitimi ön plandadır. Yardım teknikleri ile varyasyonlar ve hareketleri kişiye özel olarak modifiye etme becerisi aktive edilir. Alt vücut ve ayak anatomisi ile birlikte önceki eğitimlerden edinilen bilgiler birleştirilir. Temel postüral sapmalara ayak ve bacakların etkisi incelenir. Alet kullanımı ve hareket seçimi ile postüral sapmaların önüne geçme yöntemleri öğretilir. Hareket halindeki vücutlar incelenerek hatalı kalıplar yerine doğrularının öğretilmesi üzerinde durulur. İleri düzey öğretmenlik becerisi gelişir.

Reformer 4

Eğitime fiziki olarak üst düzey performansa sahip, level 3 eğitimi almış hocalar kabul edilir. Orijinal Pilates literatürde var olan ancak yapımının zorluğu nedeniyle sıklıkla görülemeyen hareketleri kapsar. Bireylere özel program yapabilme becerisi üzerinde durulur. İnsan hareketlerini kısıtlayan sendrom ve rahatsızlıklar ile baş etme yol ve yöntemleri geliştirilir.

Workshop (Chair & Barrel, Cadillac & Trapez)

Chair-Barrel, Spine Corrector, Foot Corrector, Ped-o-Pull, Jump Board ve Sand Bag aletleri ile eğitimde ortalama, 35 hareket olmak üzere, modifikasyon ve varyasyonlarla birlikte toplamda yaklaşık 200 hareket öğretilir. Workshoplar zengin içerikli ve doyurucu eğitimler olmakla birlikte sınavı olmayan eğitimlerdir.

Pilates Eğitmenlik Sertifikası

Master Eğitmen Programı

PilateSystem eğitimleri, tüm level eğitimlerini takiben PilateSystem-Comprehensive Sınav ile tamamlanır. Eğitmenler Comprehensive PilateSystem Eğitmeni olurlar. Eğitimine Master eğitmen programı ile devam etmek isteyenler ise; yeni bir eğitim programına başlarlar.

Master Eğitmen Eğitim Programına katılmanın ön koşulu;

Mat Level 1-2 ve 3 eğitimleri ile Reformer&Cadillac Level 1-2 ve 3 eğitimlerini takiben Chair&Barrel Level 1&2 eğitimlerini almış olmaktır.

Eğitim programı 3 günlük 3 ayrı eğitim (9 gün) ile üçer günlük iki ayrı uygulama eğitimi içermektedir. Toplamda 3-6 aya yayılmış 15 günlük sıkı bir eğitim programıdır. Eğitim sonunda Master Eğitmen Sınavını geçenler başarılı sayılır ve özel bir sertifika verilir.  

Workshoplar

Workshop eğitimleri dışındaki her kademe eğitimi kendi içinde küçük değerlendirme sınavları içerir. Eğitim değerlendirmesi eğitim içinde yapılır. Sınavlar içeriğin kavranması ve tamamen öğrenilmesi için küçük parçalara ayrılmıştır. .

Kursiyerler,

– Teknik değerlendirme (hareketlerin doğru yapımı)

– Teorik-Kuramsal değerlendirme (en az 3 Quiz ile toplam 75 sorulu, çoktan seçmeli yazılı sınav)

Sınavlardan başarılı olmak için 100 üzerinden 80 almak zorunludur.

Başarılı olanlara BodySystem sertifikası ve uluslararası kabul gören Türkiye Sağlık Vakfı onaylı iki ayrı sertifika verilir. Sertifika teslimi en geç bir hafta içerisinde kargo yolu ile yapılır.

Başarısız olanlar herhangi bir bedel ödemeksizin kaldıkları bölümün sınavını yeniden alabilirler.

Staj, başarının önemli bir halkasıdır. Bu süreçte eğitim almış hocalar Pilates stüdyolarında gözlem ve hocalık pratiği yaparlar. Ülke geneline yayılmış yüzlerce PilateSystem eğitmeninin olduğu stüdyolarda staj için herhangi bir ücret alınmaz. Ankara, İstanbul ve İzmir Eğitim Stüdyolarımızda pratik yapmak ücretsizdir.